Skip to content

Top 47 ทำโลโก

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทำโลโก อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ ngoclinhbeauty.com.

การทำโลโก้สินค้า หรือโลโก้โรงเรียนง่ายๆ ด้วย PowerPoint

ทำโลโก: คู่มือสำหรับการออกแบบโลโกในภาษาไทย

ทำโลโก การทำโลโก้ (Logo Design) เป็นกระบวนการออกแบบสัญญาณตระกูลที่จะแสดงและแสดงถึงองค์ประกอบหรือส่วนประกอบหนึ่งๆ ของผลิตภัณฑ์ บริการ กิจการ หรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความทรนงค์ต่อการใช้งานหรือการเข้าใจ การทำโลโก้จะคำนึงถึงคุณลักษณะที่แข็งแกร่ง โดยคำนึงถึงสาขาธุรกิจที่หลากหลายและลูกค้าที่แตกต่างกัน 1. ความหมายของโลโก (Logo Meaning) โลโก้ไม่เพียงแค่เฉดสีตลอดแจ้ง เราต้องใส่ความหมายให้กับโลโก้เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวของแบรนด์ ทำให้ผู้ชมหรือลูกค้าสามารถเข้าใจและรู้ความหมายของแบรนด์เราได้ตลอดจนจดจำรูปแบบโลโก้ได้ง่ายขึ้น 2. จุดประสงค์และประโยชน์ของการทำโลโก้ (Logo Purpose and Benefits)… Read More »ทำโลโก: คู่มือสำหรับการออกแบบโลโกในภาษาไทย