Skip to content

Top 67 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคเสื้อผ้า

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคเสื้อผ้า อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ ngoclinhbeauty.com.

ร่วมบริจาคสิ่งของกับโครงการเหลือขอ ของมูลนิธินกขมิ้น ไปรับถึงบ้านฟรี

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคเสื้อผ้า: พาเสื้อผ้าคุณภาพสู่ความสุขให้กับผู้ที่ต้องการ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคเสื้อผ้า วัตถุประสงค์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในสภาวะทุกข์ยาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ไฟไหม้ และสงคราม วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้แก่ 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย: การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสื้อผ้า อาหาร สิ่งของเบื้องต้น และวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ 2. ส่งเสริมการศึกษา: มูลนิธิบ้านนกขมิ้น… Read More »มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคเสื้อผ้า: พาเสื้อผ้าคุณภาพสู่ความสุขให้กับผู้ที่ต้องการ