Skip to content

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: องค์ประกอบของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล EP.1

ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย

นิยามศัพท์

ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในทุกวงการต่าง ๆ ในหลายๆ ด้าน ความรู้ในศัพท์ภาษาอังกฤษจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่คุณต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าสังคมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การศึกษา การเดินทาง หรือแม้กระทั่งในการดูแลสุขภาพด้วย

ศัพท์ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงกับผู้คนและให้เข้าใจตัวเองในสังคม ศัพท์ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารเช่นการทักทาย การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การอธิบายหรือคำขอ การถามเพิ่มเติม เป็นต้น เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษ

ศัพท์ที่ใช้ในการเดินทางและการท่องเที่ยว

การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่อุดมไปด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ศัพท์ที่ใช้ในการเดินทางและการท่องเที่ยวได้แก่ การแจ้งสถานีรถไฟ การสอบถามเส้นทาง การชำระเงินในร้านค้า การจองโรงแรม การสั่งอาหารในร้านอาหาร การสนทนากับคนท้องถิ่น และอื่น ๆ

ศัพท์ที่ใช้ในการอาบน้ำและดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำและดูแลสุขภาพรวมถึง การอาบน้ำ การล้างหน้า การแปรงฟัน การอาบแสงแดด การออกกำลังกาย การดูแลผิวพรรณและเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การสมัครสมาชิกในฟิตเนส และอื่น ๆ

ศัพท์ที่ใช้ในการอาหารและเครื่องดื่ม

การกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ความรู้ในศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มจึงมีประโยชน์มาก เช่น การสั่งอาหารในร้านอาหาร การดูเมนู การสอบถามวัตถุดิบ การสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟ การถามเมนูของร้านอาหารภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ

ศัพท์ที่ใช้ในการทำงานและธุรกิจ

การทำงานและธุรกิจได้รับผลกระทบจากภาษาอังกฤษมากที่สุด เนื่องจากการทำงานในสถานที่ที่มีการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติ ศัพท์ที่ใช้ในการทำงานและธุรกิจได้แก่ การสร้างเอกสารการทำงาน การเขียนอีเมล์เพื่อจองห้องประชุม การนัดหมายผู้คน การสนทนากับลูกค้าต่างชาติ และอื่น ๆ

ศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้

การเรียนรู้และการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเอง ศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การอ่านและเขียนเอกสารวิชาการ การแปลภาษา คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน การจัดกระดานบอร์ด และอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวันถึงสำคัญอย่างมาก?

ศัพท์ภาษาอังกฤษได้รับการใช้งานและส่วนใหญ่มักใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งในสถานที่ทำงาน การท่องเที่ยว การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวัน การมีความรู้ในศัพท์ภาษาอังกฤษจึงเป็นประโยชน์มากในการสร้างเสริมการสื่อสารและการเข้าสังคมกับคนอื่น

2. ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีอะไรบ้าง?

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการถามเส้นทาง การสอบถามรถไฟ การจองโรงแรม การสั่งอาหารในร้านอาหาร และคำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนากับคนท้องถิ่น เพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น

3. ศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องการอาบน้ำและดูแลสุขภาพมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำและดูแลสุขภาพรวมถึงการอาบน้ำ การล้างหน้า การแปรงฟัน การอาบแสงแดด การออกกำลังกาย การดูแลผิวพรรณ และการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเรื่องการอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้าง?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มได้แก่ การสั่งอาหารในร้านอาหาร การดูเมนู การสอบถามวัตถุดิบ การสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟ การถามเมนูของร้านอาหารภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ

5. ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเรื่องการทำงานและธุรกิจมีอะไรบ้าง?

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานและธุรกิจได้แก่ การสร้างเอกสารการทำงาน การเขียนอีเมล์เพื่อจองห้องประชุม การนัดหมายผู้คน การสน

3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล Ep.1

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา, คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 500 คํา, คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 4000 คํา, คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย pdf, คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ต่างๆ, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา pdf, 1000 คำศัพท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย

3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล EP.1
3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล EP.1

หมวดหมู่: Top 36 ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: ngoclinhbeauty.com

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน: เรียนรู้ เข้าใจ และใช้ในทุกๆ สถานการณ์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการทำงาน การศึกษา การพูดคุย การรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่การเดินทาง เราต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมในโลกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในประสบการณ์ที่ต่างๆ ได้แทบทุกด้าน

ในบทความนี้เราจะพาทุกคนรู้จักกับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การสื่อสาร การพูดคุย เหตุผลที่ศึกษาคำศัพท์เหล่านี้ และวิธีการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน:

1. Email (อีเมล์) – ถือว่าเป็นเรื่องราวประจำวันในการทำงาน รูปแบบการสื่อสารผ่านอีเมล์เป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นคำศัพท์ “อีเมล์” จึงเป็นคำศัพท์ที่ควรรู้และใช้ในการทำงาน

2. Meeting (การประชุม) – คำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับการประชุมที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน การร่วมประชุมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในองค์กรหรือบริษัท ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ “meeting” เพื่อให้คุณสามารถใช้ในการเรียกประชุมได้อย่างถูกต้อง

3. Deadline (กำหนดส่ง) – คำศัพท์ที่ระบุถึงวันเวลาที่ต้องส่งงานหรือโครงการ ศัพท์นี้มีความสำคัญในการทำงาน เพราะจะช่วยให้เราควบคุมเวลาและการทำงานได้ดีขึ้น

คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร:

1. Hello (สวัสดี) – เป็นคำทักทายและคำสุนทรพจน์ที่ใช้ในการทักทายคนอื่นๆ ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเวลาพบเจอคนที่เราไม่คุ้นเคย

2. Thank you (ขอบคุณ) – คำขอบคุณที่แสดงถึงความขอบคุณ ความยินดี หรือการตอบรับที่ดีจากคนอื่นๆ

3. Sorry (ขอโทษ) – คำขอโทษที่ใช้ในกรณีที่เราทำผิดพลาด ละเมิดความเคารพ หรือสร้างความผิดพลาดต่อคนอื่น

คำศัพท์ที่ใช้ในการพูดคุย:

1. How are you? (สบายดีหรือเปล่าคะ) – เป็นประโยคที่ใช้ในการถามเรื่องสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของคนอื่นๆ ภาษาอังกฤษมีและใช้ประโยคนี้อย่างแพร่หลาย

2. What do you do? (คุณทำอะไรอยู่) – เป็นประโยคที่ใช้ในการถามเรื่องที่คนอื่นทำงานเกี่ยวข้อง เราสามารถใช้ข้อความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคนอื่นๆ

3. Can I help you? (ฉันช่วยคุณได้ไหม) – เป็นประโยคที่แสดงถึงความอ่อนหวานและการต้อนรับความต้องการของคนอื่นๆ หากคุณต้องการช่วยเหลือใครบางคน คำถามนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการเริ่มการสนทนา

หลังจากที่รู้จักกับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงความรู้และความเข้าใจแบบเต็มรูปแบบของภาษา ดังนั้น เราขอแนะนำวิธีการเพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันต่อไป

1. อ่านหนังสือ: การอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เลือกหนังสือที่เราสนใจ อาทิเช่น นิยาย หนังสือเรื่องตลก หรือแม้กระทั่งหนังสือการเมือง เพื่อเป็นวิธีการเรียนรู้ศัพท์อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ

2. ฟังเพลง: การฟังเพลงอังกฤษเป็นวิธีที่สนุกและเพลิดเพลินในการศึกษาภาษา หากเราฟังเพลงที่เนื้อเพลงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ให้เรียนรู้ในเนื้อเพลง ก็จะช่วยฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

3. สนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ: การพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เป็นวิธีที่ดีในการปรับตัวกับการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ สถานการณ์ สามารถคาดหวังได้ว่าจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการพูดคุยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4. รับชมซีรีส์หรือหนังฝรั่ง: รับชมซีรีส์หรือหนังต่างภาษาอังกฤษได้ช่วยฝึกทักษะการฟังและการเข้าใจเนื้อเรื่องในภาษาอังกฤษ ซีรีส์และหนังนี้มีแบบสแตนด์อัพท์ ดังนั้นสามารถนำไปฝึกการฟังแบบซ้ำๆ ได้

5. ใช้แอปพลิเคชันเรียนรู้: ในยุคนี้มีแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่มากมาย เช่น Duolingo, Memrise, และ Rosetta Stone เหล่านี้มีวิธีการฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เราปฏิบัติ และให้ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย:

Q: การเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษในชีวิตประจำวันเสริมสร้างทักษะการอ่านและเขียนในภาษาอังกฤษอย่างไร?
A: การอ่านหนังสืออังกฤษและสื่อต่างๆ เช่น นิยาย หนังสือข่าว หรือบทความออนไลน์ เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มทักษะการอ่านและเขียน นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝึกการเขียนด้วยการเขียนบล็อกหรือเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นในชุมชนออนไลน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ

Q: สามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ที่ไหนบ้าง?
A: คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เมื่อทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มุ่งหวังอยากเพิ่มศักยภาพในองค์กรต่างๆ และในชีวิตส่วนตัว เช่น การเดินทาง รับประทานอาหาร หาความบันเทิง เรียนรู้ และการสื่อสารในครอบครัว

Q: การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันควรเริ่มต้นอย่างไร?
A: วิธีที่ดีที่สุดคือที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งที่เราทำทุกวัน เช่น พูดกับเพื่อนชาวต่างชาติ อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ แนวทางดีอื่นๆ ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันเรียนรู้ หรือการศึกษาในลักษณะที่สนุกสนาน เช่น การศึกษาหรือศึกษาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ชีวิตประจำวัน

Q: นอกจากคำศัพท์ที่ใช้ในงานแล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา: เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มพูนภาษาอังกฤษแบบทันสมัย

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ใช้ในการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างที่เห็นผลและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการศึกษาคำศัพท์แบบทันสมัยมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เกิดการเข้าใจผู้เรียนที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในสังคมกว้างขวางภายในป้ายแดง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ หมายถึงกลุ่มคำที่สามารถนำมาใช้ในการสื่อสารอย่างบูรณาการ ในปัจจุบัน คำศัพท์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ของผู้เรียน เพิ่มพูนคำศัพท์และคำศัพท์ที่ถูกต้องที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องในบริบทที่แท้จริง เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว สื่อสารในงานออฟฟิศ การใช้มีทักษะในการเรียนรู้และการทำงาน เช่นกัน

การเข้าถึงคำศัพท์อังกฤษ 3000 คำที่มีความสำคัญ เพื่อให้เป็นเสถียรและได้รับความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องใช้แนวทางการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกับความเข้าใจในกลุ่มของบรรดาคำศัพท์ทั้งหมด เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่ คำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสาร คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร วิชาการ คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำเป็นกลุ่มของคำศัพท์ที่สำคัญและถูกนำมาใช้ในการสื่อสารทั่วไป คำศัพท์ทั้งหมดในกลุ่มนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งานภาษาอังกฤษได้ในทุกประเด็นที่สำคัญ

2. จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ?
มีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจคือการใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่จัดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. มีแหล่งเรียนคำศัพท์อังกฤษ 3000 คำแบบฟรีอย่างไรบ้าง?
ในยุคดิจิตอลนี้ มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หลายแห่งที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำไว้ให้เรียนรู้แบบฟรี อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดระเบียบการเรียนรู้และการเฝ้าดูความก้าวหน้าของพื้นฐานคำศัพท์เองเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนควรมี

4. เมื่อไหร่ควรเป็นเวลาสมควรในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ?
เวลาที่สมควรในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้เรียนมีให้ และความสามารถในการศึกษา การวางแผนเป้าหมาย และการระบายเวลา ครูและผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้นี้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้

5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ของชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การเดินทาง อาหาร และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ทางวัฒนธรรม คำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 500 คํา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 500 คำ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอาจทำให้เรามีความเข้าใจน้อย หรือไม่สามารถสื่อสารได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบในการศึกษา การทำงาน และสื่อสารกับคนอื่นๆ ในทุกๆ ด้านของชีวิตเรา

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเราในทุกๆ แง่มุม รวบรวมไปถึง 500 คำ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับงานและการทำงาน

1. Work (การทำงาน)
2. Job (งาน)
3. Career (อาชีพ)
4. Employee (ลูกจ้าง)
5. Employer (นายจ้าง)
6. Office (สำนักงาน)
7. Coworker (เพื่อนร่วมงาน)
8. Boss (หัวหน้า)
9. Colleague (เพื่อนร่วมงาน)
10. Meeting (การประชุม)
11. Presentation (การนำเสนอ)
12. Deadline (กำหนดส่งงาน)
13. Project (โครงการ)
14. Promotion (เลื่อนตำแหน่ง)
15. Salary (เงินเดือน)
16. Paycheck (เช็คเงินเดือน)
17. Benefits (สวัสดิการ)
18. Overtime (ล่วงเวลา)
19. Retirement (การเกษียณอายุ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. School (โรงเรียน)
2. Teacher (ครู)
3. Student (นักเรียน)
4. Classroom (ห้องเรียน)
5. Lesson (บทเรียน)
6. Homework (การบ้าน)
7. Exam (สอบ)
8. Grade (เกรด)
9. Report card (ใบรายงานผลการเรียน)
10. Lecture (การบรรยาย)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

1. Travel (การเดินทาง)
2. Trip (เที่ยว)
3. Vacation (วันหยุด)
4. Flight (เที่ยวบิน)
5. Airport (สนามบิน)
6. Passport (หนังสือเดินทาง)
7. Visa (วีซ่า)
8. Hotel (โรงแรม)
9. Reservation (การจอง)
10. Tourist (นักท่องเที่ยว)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการชอบลงตัวและการผ่อนคลาย

1. Hobby (งานอดิเรก)
2. Sport (กีฬา)
3. Exercise (การออกกำลังกาย)
4. Yoga (โยคะ)
5. Meditation (การสมาธิ)
6. Music (เพลง)
7. Art (ศิลปะ)
8. Reading (การอ่าน)
9. Cooking (การทำอาหาร)
10. Shopping (การช้อปปิ้ง)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการสังคม

1. Family (ครอบครัว)
2. Friend (เพื่อน)
3. Love (ความรัก)
4. Relationship (ความสัมพันธ์)
5. Marriage (การแต่งงาน)
6. Divorce (การหย่าร้าง)
7. Parent (พ่อแม่)
8. Child/Children (ลูก)
9. Pet (สัตว์เลี้ยง)
10. Neighbour (เพื่อนบ้าน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และอาหาร

1. Health (สุขภาพ)
2. Exercise (การออกกำลังกาย)
3. Diet (อาหารเพื่อสุขภาพ)
4. Nutrition (โภชนาการ)
5. Fruit (ผลไม้)
6. Vegetable (ผัก)
7. Meal (อาหาร)
8. Breakfast (อาหารเช้า)
9. Lunch (อาหารกลางวัน)
10. Dinner (อาหารเย็น)
11. Snack (ขนมขบเคี้ยว)
12. Water (น้ำ)
13. Sleep (การนอน)
14. Rest (การพักผ่อน)
15. Exercise (การออกกำลังกาย)
16. Gym (สนามกีฬา/ห้องออกกำลังกาย)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยี

1. Communication (การสื่อสาร)
2. Phone (โทรศัพท์)
3. Email (อีเมล)
4. Message (ข้อความ)
5. Chat (คุยโต้ตอบ)
6. Social media (สื่อสังคมออนไลน์)
7. Internet (อินเทอร์เน็ต)
8. Website (เว็บไซต์)
9. Online (ออนไลน์)
10. Computer (คอมพิวเตอร์)
11. Laptop (แล็ปท็อป)
12. Tablet (แท็บเล็ต)
13. App (แอพพลิเคชั่น)
14. WiFi (ไวไฟ)
15. Download (ดาวน์โหลด)

อันดับต้นๆ ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ถูกนำเสนอไปแล้วในบทความนี้ นอกจากนี้ยังมีหลายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งสามารถส่งเสริมให้เรามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณอาจศึกษาศัพท์เพิ่มเติมจากตำราหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องหรือเรียนรู้ผ่านแหล่งที่มาออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันการเรียนภาษา วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คลิปบทเรียนภาษาอังกฤษใน YouTube เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันควรเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่คำต่อวัน?
คำตอบ: จำนวนคำที่ควรเรียนต่อวันขึ้นอยู่กับความสามารถและเวลาที่มีอยู่ หากคุณสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดี คุณอาจเพิ่มจำนวนคำเป็นไปได้ แต่หากคุณต้องการเต็มที่จากการศึกษาควรสร้างแผนที่จะเรียนจำนวนคำที่เหมาะสมต่อวันเพื่อให้ช่วยสร้างฐานความรู้ที่แข็งแรงขึ้น

2. มีวิธีการทำให้การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกได้อย่างไร?
คำตอบ: สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านเกม การใช้เพลง หรือการใช้บทเรียนที่มีแต่คำศัพท์ใหม่ๆ และวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3. สารจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนอยู่ มีวิธีไหนที่ช่วยให้เราจำได้นานขึ้น?
คำตอบ: การเรียนซ้ำคำศัพท์เป็นวิธีที่ช่วยให้จำได้นานขึ้น คุณสามารถปรับใช้วิธีการที่ตรงกับตนเองได้เช่น การเขียนบนบันทึกหรือการสร้างแผนภาพคำศัพท์ เพิ่มอักษรย่อหรือภาพให้คำศัพท์ที่ต้องการจำ เพื่อเพิ่มยักษ์ให้ความจำ

4. ฉันจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนมาได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน?
คำตอบ: คุณสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนมาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ โดยให้ลองนำคำศัพท์ไปใช้ในประโยคสั้นๆ ในการสื่อสารกับคนอื่นๆ บทความ หรือสื่อต่างๆ อย่างเช่นการพูดคุยเกี่ยวกับงาน การอธิบายสิ่งต่างๆ ที่สนใจหรือรายงานผลการทำงาน

วลีสำคัญหนึ่งที่อาจช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “Practice makes perfect” (การซ้อมทำให้สมบูรณ์) ดังนั้น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราควรทำสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราเอง

มี 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย.

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 100 คำ พร้อมเทคนิคจำได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 100 คำ พร้อมเทคนิคจำได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 100 คำ พร้อมเทคนิคจำได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 100 คำ พร้อมเทคนิคจำได้ชัวร์ | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
คำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - Youtube
คำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – Youtube
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล Ep.1 - Youtube
3000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านและคำแปล Ep.1 – Youtube
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคําอ่าน คําแปล: จับท้ายคอมม่าไหม?
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคําอ่าน คําแปล: จับท้ายคอมม่าไหม?
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ที่พบบ่อย ๆ) ในชีวิตประจำวัน - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-9 หน้า | Anyflip
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ที่พบบ่อย ๆ) ในชีวิตประจำวัน – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-9 หน้า | Anyflip
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4 - Youtube
500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4 – Youtube
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
่100 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยสุดๆ พร้อมคำอ่านคำแปล! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
่100 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยสุดๆ พร้อมคำอ่านคำแปล! – ภาษาอังกฤษออนไลน์
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
3500 คำศัพท์สำคัญที่ได้ใช้บ่อยๆ เตรียมสอบติดนายสิบตำรวจ - แนวข้อสอบ | ประกาศสอบ | แนวข้อสอบ ก.พ. | ครูผู้ช่วย | เตรียมสอบ | เตรียมสอบออนไลน์ | งานราชการ
3500 คำศัพท์สำคัญที่ได้ใช้บ่อยๆ เตรียมสอบติดนายสิบตำรวจ – แนวข้อสอบ | ประกาศสอบ | แนวข้อสอบ ก.พ. | ครูผู้ช่วย | เตรียมสอบ | เตรียมสอบออนไลน์ | งานราชการ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน 3500 คำ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำแปล – Youtube
หนังสือ 4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-จีนกลาง-อังกฤษ : ภาษาศาสตร์ คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ พจนานุกรม3ภาษา คำศัพท์ภาษาจีน | Lazada.Co.Th
หนังสือ 4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-จีนกลาง-อังกฤษ : ภาษาศาสตร์ คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ พจนานุกรม3ภาษา คำศัพท์ภาษาจีน | Lazada.Co.Th
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด
วิธี
วิธี”ท่อง”คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างชาญฉลาด (ไม่ผิดหวังแน่นอน)!! – Pantip
10,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อย:: E-Book หนังสือ โดย ท่องศัพท์ดอทคอม
10,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อย:: E-Book หนังสือ โดย ท่องศัพท์ดอทคอม
พจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน Eng-Thai + Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
พจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน Eng-Thai + Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
สุดยอด! ศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ
สุดยอด! ศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ “ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว” – Pantip
ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
Top 90 แปลคําศัพท์อังกฤษเป็นไทย Update - Thocahouse.Vn
Top 90 แปลคําศัพท์อังกฤษเป็นไทย Update – Thocahouse.Vn
A - Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A – Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
ศัพท์ Oxford ศัพท์ 3,000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ
ศัพท์ Oxford ศัพท์ 3,000 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ
Download Do Apk De คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย Para Android
Download Do Apk De คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย Para Android
10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน สอบ + แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์
10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน สอบ + แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์
ตัวแปลอังกฤษเป็นไทย: วิธีสื่อสารที่สำคัญอย่างมาก
ตัวแปลอังกฤษเป็นไทย: วิธีสื่อสารที่สำคัญอย่างมาก
51 ศัพท์อังกฤษชวนงง คนสับสนบ่อย!
51 ศัพท์อังกฤษชวนงง คนสับสนบ่อย!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล – Youtube
คําศัพท์อังกฤษในชีวิตประจําวัน: ใช่หรือไม่ว่าเราจะต้องเรียนรู้? - Lethanhton.Edu.Vn
คําศัพท์อังกฤษในชีวิตประจําวัน: ใช่หรือไม่ว่าเราจะต้องเรียนรู้? – Lethanhton.Edu.Vn
50 คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลูกเจอบ่อยในห้องเรียน
50 คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลูกเจอบ่อยในห้องเรียน
🔟ประโยค​ภาษาอังกฤษ​ควรรู้ฝรั่งใช้บ่อยรู้แล้วปังมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
🔟ประโยค​ภาษาอังกฤษ​ควรรู้ฝรั่งใช้บ่อยรู้แล้วปังมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
หนังสือ 4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ : พจนานุกรม3ภาษา ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
หนังสือ 4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ : พจนานุกรม3ภาษา ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำในเบื้องต้น พร้อมคำอ่าน คำแปล
ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำในเบื้องต้น พร้อมคำอ่าน คำแปล
1Mthai Ep.33: 3,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก
1Mthai Ep.33: 3,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรามักออกเสียงผิด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ แบบเจ้าของภาษา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรามักออกเสียงผิด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ แบบเจ้าของภาษา
กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล – หมวด Regular Verbs | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ Gat บ่อยๆ รวม 70 คำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ Gat บ่อยๆ รวม 70 คำ
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
English Down-Under] 1200 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่คุณต้องรู้ ระดับง่ายถึงปานกลาง เซฟไว้ท่องได้เลยจ้า ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย สู้ๆ ❤️
คู่มือตัวย่อภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลที่ใช้บ่อย
คู่มือตัวย่อภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลที่ใช้บ่อย
250 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด | คำศัพท์พื้นฐาน | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
250 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด | คำศัพท์พื้นฐาน | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
แบบทดสอบวัดระดับศัพท์อังกฤษ - Mylearnville
แบบทดสอบวัดระดับศัพท์อังกฤษ – Mylearnville
แจก คำศัพท์ย่อภาษาอังกฤษ ที่วัยรุ่นชอบใช้ เอาไวเคุยกับต่างชาติแบบเก๋ๆ กรกฎาคม 2023 - Sale Here
แจก คำศัพท์ย่อภาษาอังกฤษ ที่วัยรุ่นชอบใช้ เอาไวเคุยกับต่างชาติแบบเก๋ๆ กรกฎาคม 2023 – Sale Here
4,000 คำศัพท์อังกฤษ ที่ใช้มากที่สุดในโลก
4,000 คำศัพท์อังกฤษ ที่ใช้มากที่สุดในโลก
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บอกความถี่ หรือ ความบ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บอกความถี่ หรือ ความบ่อย

ลิงค์บทความ: ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ บ่อย.

ดูเพิ่มเติม: https://ngoclinhbeauty.com/duong-trang-da blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *